Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 28 de maig de 2014

Tècniques importants al domicili: el maletí domiciliari, la via subcutània i la paracentesi evacuadoraIdees Clau

1.- La importància de les cures pal·liatives domiciliàries s'ha vist impulsada per la decisió dels pacients de ser atesos i morir en les seves llars. Fins i tot aquells que acaben morint a l'hospital passen la major part del seu procés a casa seva. 

2.- Necessitem garantir al pacient una atenció continuada i donar suport a les famílies i als cuidadors principals per evitar factors de claudicació. 

3.- Es procura realitzar un treball interdisciplinari entre equips d'Atenció Primària (metges i infermeres) i unitats especialitzades de cures pal·liatives. 

4.- Per a això, és necessari donar a conèixer una sèrie de tècniques útils i freqüents en la nostra pràctica clínica diària que ajudin a la nostra capacitat resolutiva perquè l'atenció al malalt sigui òptima i de qualitat. En aquesta secció realitzarem un breu repàs del material i les tècniques necessàries per a les cures pal·liatives al domicili, la via subcutània (sc) i la paracentesi.