Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 28 de maig de 2014

Tècniques importants al domicili: el maletí domiciliari, la via subcutània i la paracentesi evacuadoraIdees Clau

1.- La importància de les cures pal·liatives domiciliàries s'ha vist impulsada per la decisió dels pacients de ser atesos i morir en les seves llars. Fins i tot aquells que acaben morint a l'hospital passen la major part del seu procés a casa seva. 

2.- Necessitem garantir al pacient una atenció continuada i donar suport a les famílies i als cuidadors principals per evitar factors de claudicació. 

3.- Es procura realitzar un treball interdisciplinari entre equips d'Atenció Primària (metges i infermeres) i unitats especialitzades de cures pal·liatives. 

4.- Per a això, és necessari donar a conèixer una sèrie de tècniques útils i freqüents en la nostra pràctica clínica diària que ajudin a la nostra capacitat resolutiva perquè l'atenció al malalt sigui òptima i de qualitat. En aquesta secció realitzarem un breu repàs del material i les tècniques necessàries per a les cures pal·liatives al domicili, la via subcutània (sc) i la paracentesi.