Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 9 de març de 2016

Què succeeix si cobres prestació o subsidi i estàs de baixa per incapacitat temporal?

Resultat d'imatges de alta medica 

Si estàs cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació i estàs de baixa per incapacitat temporal (IT), poden donar-se diferents situacions que afectaran a la teva prestació.

1.- Estic percebent una prestació de nivell contributiu:


En aquesta situació el Servei Públic d'Ocupació Estatal continuarà satisfent mensualment la prestació econòmica i les cotitzacions a la Seguretat Social mentre segueixis sent perceptor de la prestació contributiva. El període de percepció d'aquesta no s'ampliarà, en cap cas, perquè passis a la situació d'IT. Hauràs de lliurar en l'oficina d'ocupació el part de baixa per IT, els parts de confirmacions i l'alta mèdica quan aquesta es produeixi.

2.- Estic percebent un subsidi per desocupació:

Encara que et trobis malalt, la quantia del subsidi que estiguis percebent no varia; tampoc la seva durada. Hauràs de lliurar en l'oficina d'ocupació el justificant en el qual s'expliqui la teva situació mèdica. La demanda d'ocupació se suspèn mentre continuiis en aquesta situació, per la qual cosa no hauràs de renovar-la. Tampoc rebràs citacions per a ofertes de treball ni cursos de formació.

En finalitzar el subsidi no tindràs dret a prestació econòmica per incapacitat temporal encara que continuïs malalt, ja que no et trobes en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social per a aquesta prestació.