Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 8 de novembre de 2018

Pautes per a l’harmonització de l’ús d’anticoagulants orals per a la prevenció de l’ictus i l’embòlia sistèmica en pacients amb fibril·lació auricular


En el marc del Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica (PHF) i d’acord amb les recomanacions del corresponent Consell Assessor i la Comissió Farmacoterapèutica per al SISCAT, s’han publicat al web del CatSalut les Pautes d’harmonització farmacoterapèutica següents:
-          Pautes per a l’harmonització de l’ús d’anticoagulants orals per a la prevenció de l’ictus i l’embòlia sistèmica en pacients amb fibril·lació auricular.
Aquesta pauta té l’objectiu d’harmonitzar el tractament anticoagulant oral dels pacients amb fibril·lació auricular (FA) i es dirigeix, principalment, als professionals de l’àmbit de l’atenció primària, comunitària i especialitzada.
La Pauta estableix els criteris i les recomanacions d’ús dels anticoagulants orals antagonistes de la vitamina K (AVK) i dels anticoagulants orals directes (ACOD). Així mateix, és una eina per fomentar el bon ús dels anticoagulants orals i incideix en aspectes fonamentals de seguiment com el control de l’índex internacional normalitzat (INR), l’ús de les dosis adequades, la importància de l’adherència o del seguiment de la funció renal. 

També inclou el maneig de l’anticoagulació en situacions especials com la cardioversió, el perioperatori o els pacients amb malaltia arterial coronària, entre d’altres.
Addicionalment, s’ha publicat una Guia de consulta ràpida de les Pautes que conté aquella informació més rellevant en un format reduït per facilitar el seu ús en entorns assistencials. Properament es publicarà també l’argumentari de les Pautes que contindrà la justificació de les recomanacions emeses amb el seu corresponent suport bibliogràfic.

DOCUMENTS

Pautes d’harmonització farmacoterapèutica

Guia de consulta ràpida de les pautes d’harmonització

 

 

1 comentari:

William Hurt ha dit...

I really liked your Information. Keep up the good work.

MMJ Card