Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 29 d’octubre de 2009

Actualització: És necessària la interrupció temporal de la teràpia antitrombòtica en el període perioperatori?

Les indicacions de la teràpia antitrombòtica han augmentat en les últimes dècades, el que suposa que un elevat nombre de pacients reben tractament, de manera crònica, amb anticoagulants i antiagregants.
Quan aquests pacients han de sotmetre's a una intervenció quirúrgica o un altre procediment invasiu, es planteja la disjuntiva de: o bé retirar el tractament, amb el possible increment de presentar una complicació de tipus tromboembòlic, o bé mantenir-lo, el que comporta un augment del risc de presentar alguna complicació hemorràgica durant o després de la intervención.

Per tant es plantegen dues qüestions:

1.- D'una banda si és necessària o no la interrupció temporal de la teràpia antitrombòtica en el període perioperatori, i

2.-Si es necessita una medicació alternativa durant aquest període, en el cas que s'interrompi la medicació habitual.

Fins al moment, la informació disponible sobre com gestionar aquestes situacions és escassa i procedent, fonamentalment, d'estudis observacionals, el que explica la gran variabilitat en la pràctica clínica.

Recentment, l'American College of Chest Physicians (ACCP) ha publicat una guía sobre el maneig perioperatori d´aquests fàrmacs.

Recollim de forma resumida les recomanacions més rellevants d'aquesta guia i incorporem altres referències per adaptar les recomanacions al nostre medi (per exemple, per incloure recomanacions respecte l'acenocumarol, a més de warfarina).

Font: Infac
ESKUALDEKO FARMAKOTERAPI INFORMAZIOA