Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 8 de desembre de 2009

Novetats medicamentoses a l´any 2009. No és or tot el que lluu!.
...
.
.
.
.
..
..
Les verdaderes novetats en medicaments per a Medicina General i Familiar del 2009

Per Jean-Louis Montastruc
L'any 2009 ha estat testimoni de l'arribada al mercat de molts fàrmacs.

L'any 2009 ha vist nombrosos medicaments apareguts en el mercat. Però... són sempre "avenços i progressos terapèutics" ?... és a dir, en guanys d'eficàcia clínica, de seguretat o comoditat (facilitat d'ús)?
Donçs, no tot són flors i violes!!!

Aclariment de la clasificació:
ASM IV: Millora menor
ASMR
V: Absència de millora

Veiem aquest nous medicaments i molt més:


1.- Absència de progrés terapèutic
1.- Dabigatrán (Pradaxa)

- És un inhibidor de la trombina, l'anticoagulant oral en esdeveniments tromboembólics venosos, després de la cirurgia ortopèdica.

- Les proves van mostrar la seva no inferioritat (però no la seva superioritat), en comparació amb enoxaparina, sense reduir el risc de sagnat (fins i tot amb un augment de l'hemorràgia major).

- Cal prudència amb insuficiència renal moderada (i per tant les persones grans).

- Atenció a les interaccions a través de la glicoproteína-PÀG. No hi ha antídot conegut. ASMR V

2.- Fébuxotat (Adenuric), inhibidor de la xantina oxidasa, no ha canviat significativament el nombre de crisis previngudes de gota (alopurinol -Zyloric -) amb un risc d'efectes adversos-

- Adversos cardiovasculars i hepàtics. ASMR V

3.- Aliskiren (Rasilez)

Inhibidor de la renina, antihipertensiu, no hi ha avaluació sobre la morbiditat i la mortalitat.
ASMR V 4.- Agomelatina (Valdoxan)

- Antidepressiu "melatoninergic" mal avaluat en comparació amb els fàrmacs de referència.

-I també (tots ASMR V):
- Rizatriptán (Maxalt) (antagonista 5 HT 1 antimigraños ),
- Nepafenaco
(Nevanac) (AINE en col·liri),
- Rupatadina
(Wystamm), antiH1),
- Rotigitine
(Neupro) (agonista de la dopamina transdèrmic en la síndrome de cames inquietes),
- Lacosamida
(Vimpat, antiepilèptic)...


2.- Petites millores (ASMR IV)


-Méthylnatrexona (Relistor) antagonista opioide que no travessa la barrera hematoencefálica, millora el restrenyiment induït per opioides i redueix l'ús d'ènemes al final de la vida.

-Rivaroxaban (Xarelto), inhibidor oral directe del factor Xa anticoagulant en els esdeveniments tromboembólics postcirurgia venosa ortopèdics, d'eficàcia modesta davant
enoxaparina amb un major risc de sangrat (en almenys un assaig) i interaccions medicamentoses pel CYP 3 A 4 i la glicoproteína PÀG.

3- Combinacions de medicaments sense valor afegit
(ASMR V):

- timolol
+ brinzolamida (Azarga), col·liris antiglaucomatosos
- sitagliptina
+ metformina (Janumet), hipoglucemiant

- els antiHTA:
- amlodipina + perindopril (Coveram),
- enalapril
+ lercanidipino (Zanextra, Lercapress)
- amlodipino
+ olmesartán (Axeler, Sevikar)...

4- Medicaments mediatitzats

-Prasugrel (Efien) antiagregant plaquetari de la mateixa família que clopidogrel (Plavix)
No té efecte sobre la mortalitat total o els accidents cerebrovasculars en un assaig davant clopidogrel, a un cost de més hemorràgies, insuficiència respiratòria, hipotensió arterial o flutter: ASMR V

-Orlistat (Alli), versió de consum de Xenical, inhibidor de les lipases gastrointestinals, acció moderada sobre el pes (al voltant de 3 kg de 6 a 12 mesos) i no va mostrar cap efecte sobre la
morbilitat i la mortalitat.

Els efectes secundaris són dominats pel malestar abdominal, diarrea i incontinència fecal. Però la FDA vigila adversos hepàtics.

Atenció en cas de dones joves, perquè disminueix l'eficàcia dels anticonceptius orals.

Més informació de medicaments i crítica:
Document complet

. .


.