Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 29 d’abril de 2016

Fins un 86% dels pacients asmàtics no utilitzen adequadament els inhaladors!


Segons un recent estudi publicat en la revista Annals of the American Thoracic Society es calcula que fins al 86% dels pacients asmàtics té problemes per utilitzar els inhaladors.

Aquests dispositius són essencials per al tractament de malalties respiratòries; no obstant això, tot el que els hagi tingut entre les seves mans per primera vegada sap que el seu ús no és precisament senzill. Un estudi acaba de constatar el que alguns sanitaris saben des de fa temps: l'educació del pacient és clau perquè aprengui a coordinadar la seva respiració amb el clic que farà arribar la medicació fins als seus pulmons.

Els inhaladors subministren els medicaments en forma de pols o líquid directament fins als pulmons i bronquis, sense necessitat de travessar el sistema digestiu; el que els converteix en aliats ideals en en dues grans malalties: l'asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

Accidents de treball. Què cal saber?Esperem que mai tinguis un accident de treball!.. però què has de fer si passa...?


Resum dels receptors adrenèrgics al cor i grans vasos

dimarts, 26 d’abril de 2016

Podem desprescriure estatines independentment del risc cardiovascular?

Resultat d'imatges de no estatinas 

Per Noemí Villén.
Font original: Comptagotes

En els pacients tractats amb estatines, periòdicament cal replantejar l'objectiu terapèutic en el problema de salut i la relació benefici/risc que s’espera obtenir. Hi ha situacions en què els riscos poden superar els beneficis i es fa necessari valorar la desprescripció del tractament. Les estatines, especialment en prevenció primària, són un clar exemple en pacients d'edat avançada o amb certes comorbiditats. Però fins i tot en pacients en prevenció secundària amb una curta expectativa de vida, els riscos poden superar als beneficis.

Un assaig clínic multicèntric, no cec, de grups paral·lels, va avaluar la seguretat, el benefici i l’impacte econòmic de desprescriure les estatines en pacients amb una esperança de vida curta (entre 1 mes i 1 any) i deteriorament funcional recent, que estaven en tractament amb estatines (durant 3 o més mesos) per a la prevenció cardiovascular (CV) primària o secundària, sense haver patit un esdeveniment CV recent.

Es van incloure 381 pacients amb una edat mitjana de 74 anys que van ser aleatoritzats a continuar (n=192) o a desprescriure (n=189) el tractament amb estatines i es va fer seguiment mensual fins a un any. Les característiques basals dels pacients eren similars en els dos grups, a excepció del deteriorament cognitiu que era superior en el grup de desprescripció (27,0 % vs 17,2 %; p=0,02).

No es van observar diferències en la mortalitat als 60 dies entre els pacients que van discontinuar el tractament respecte als que el van mantenir (23,8 % vs 20,3 %; IC90 % -3,5 % a 10,5 %; p= 0,36). Tampoc es van observar diferències en el temps fins al primer esdeveniment CV (p= 0,64), tot i que el número va ser baix en els dos grups.

La qualitat de vida (qüestionari de McGill) va ser millor en el grup en què es va desprescriure l’estatina (7,11 vs 6,85; p= 0,04), especialment en les subescales de dominis de suport i de benestar. No es varen observar diferències en les subescales de dominis psicològics i físics).

Repercussions a la pràctica clínica
Com sembla indicar aquest estudi, la desprescripció d’estatines en pacients amb una esperança de vida curta, fins i tot en prevenció secundaria CV, té el mateix impacte en la morbimortalitat que mantenir el tractament, és segura i s’associa a beneficis en la qualitat de vida.

Referències bibliogràfiques
Kutner JS, Blatchford PJ, Taylor DH Jr, Ritchie CS, Bull JH, Fairclough DL, et al. Safety and Benefit of Discontinuing Statin Therapy in the Setting of Advanced, Life-Limiting Illness A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2015;175(5):691-700. Enllaç

Diagnòstic diferencial de les úlceres genitals

Les aparences enganyen!...Risoteràpia

Resultat d'imatges de risoterapia

Resum de l´actitud diagnòstica de la depressió

Algoritme diagnòstic dels trastorns depressius


dilluns, 25 d’abril de 2016

El Nou Consens de Toronto per al tractament de la infecció per Helicobacter pylori en adults (14 dies)

Resultat d'imatges de important

Segons el Consens de Toronto per a tractament i erradicació d'H. pylori, la teràpia cuadruple (PAMC o PBMT) ha de ser donada en 14 dies.

La infecció per Helicobacter pylori és cada vegada més difícil de tractar. El propòsit d'aquestes declaració de consens és revisar la literatura i proporcionar recomanacions específiques, actualitzades per al tractament d'erradicació en els adults.

Les estratègies de primera línia recomanats inclouen la teràpia concomitant no bismut quàdruple (inhibidor de la bomba de protons IBP + amoxicil·lina + metronidazol + claritromicina, PAMC), i la teràpia quàdruple de bismut tradicional (IBP + bismut + metronidazol + tetraciclina, PBMT)

The Toronto Consensus for the Treatment of Helicobacter pylori Infection in AdultsIdees clau: els Criteris de Ranson de la Pancreatitis aguda


Els 4 signes radiològics de l´artrosi

Observa els 4 signes Rx d'artrosi: Esclerosi subcondral, Pinzamiento articular, Osteofits i Quists/Geodes

Et recordes de....la Coartació d´aorta?

Osques en les costelles, en pacients amb Coartació aòrtica, per a augment de la pressió en circulació col·lateral

L´escala del pH de manera visual

dijous, 21 d’abril de 2016

Resum del diagnòstic diferencial del dolor abdominal


Video formació: el cicle cardíac

Distròfia Miotònica de Steinert: diagnóstico visual


Distròfia Miotònica de Steinert: És la malaltia autosòmica dominant degenerativa muscular més freqüent en adults.

Recomanacions per l'autocura del peu diabètic

Exploració física de l´aparell respiratori: les idees clares!