Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 1 de març de 2018

Guies Nord-americanes de Hipertensió Arterial: HTA ≥ 130 / ≥ 80 ó ≥ 140 / ≥90?

Resultado de imagen de camfic


Resultado de imagen de debate


Recomanacions del Grup de Treball de HTA de la CAMFiC 

Les noves Guies Nord-americanes sobre hipertensió arterial (HTA) prometen un ampli debat a Europa. Desapareix el concepte de prehipertensió com a tal i es considera que es pateix HTA amb registres de 130 mmHg a 139 mmHg, i de 80 mmHg a 89 mmHg. Aquestes guies americanes, a més, estableixen que en termes generals tots els pacients han d'assolir uns objectius de control de la pressió arterial menor de 130/80 mmHg per considerar-se dins del concepte de bon tractament, incloent als pacients d’edat avançada i als diabètics: les dades es basen en l'assaig clínic SPRINT i els resultats no han estat reproduïts en cap altre estudi, amb la qual cosa estem davant d'uns objectius que poden generar molta frustració perquè són molt difícils d'aconseguir si no s’utilitzen 3 o 4 fàrmacs antihipertensius. El fet de considerar que amb aquestes xifres una persona ja és hipertensa suposarà haver d'afrontar una important sobrecàrrega assistencial, ja que això significaria que a partir dels 65-70 anys d'edat més del 80 % de la població és hipertensa: òbviament es crea una situació de sobrediagnòstic de HTA. Previsiblement les properes Guies Europees no estaran d'acord amb les noves guies americanes. 

Al darrer Congrés Català d'hipertensió arterial celebrat fa unes setmanes un dels membres del Grup Europeu de les Guies avançava, tot i no ser oficial, allò que en el proper mes de Juny de 2018 apuntaran les guies europees, i és que probablement es mantindran els límits que fins ara havíem acceptat, els de 140/90. Abans de poder etiquetar a una persona com hipertensa s’hauria de confirmar de manera ambulatòria, amb autodeterminació domiciliària de la pressió arterial o amb monitorització ambulatòria de la PA de 24 hores. Si es confirma la hipertensió ambulatòria, allò que expressa la guia americana -i també l'europea, la canadenca i moltes altres- és que cal una estimació del risc cardiovascular global, tenint en compte l'edat, el sexe, si el pacient té altres factors de risc com diabetis, hiperlipèmia, si és fumador, o si té ja alguna repercussió en forma de malaltia d’òrgan diana derivada de la hipertensió. En aquests casos, malgrat la hipertensió sigui classificada com lleugera, es recomana tractament farmacològic. Sigui com sigui, a Europa seguim utilitzant el concepte que probablement romandrà igual: xifres de 140/90 abans d’emprendre decisions terapèutiques. 

El grup d’HTA de la CAMFiC, reitera el seu posicionament favorable a les Guies Europees, mantenint el diagnòstic a ≥ 140 i/o ≥ 90, i sobretot, recomana no tractar només les xifres de PA, si no valorar el risc Cardiovascular global davant una persona hipertensa

dilluns, 29 de gener de 2018

Actualització en el tractament de la infecció per Helicobacter Pylori de l'adullt

Autors:

Jordi Artigas Guix 
Metge de família. CAP Passeig de Sant Joan. Institut Català de la Salut.

Carlos Martin Cantera   Metge de família. CAP Passeig de Sant Joan. Institut Català de la Salut. EAP Passeig Sant Joan. Professor associat Departament. Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona.Resum

A tots els pacients amb evidència d’infecció activa d’Helicobacter pylori (H. pylori) s’hauria d’oferir tractament.

L’elecció del regim antibiòtic inicial de tractament s’hauria de guiar per la presència de factors de risc de resistència a diferents antibiòtics i la presència d’al·lèrgia a la penicil·lina.

L’augment progressiu de resistència a antibiòtics, principalment a la claritromicina, amb taxes superiors al 15%, unit a l’absència d’antibioticoteràpia alternativa han fet que les pautes actuals per millorar l’eficàcia de curació combinin una supressió potent de l’àcid gàstric, tractaments quàdruples i una extensió de la durada fins a 14 dies en tots els tractaments empírics de primera línia i de rescat.

El subcitrat de bismut ha ressorgit i la seva addició als règims triples ha mostrat augmentar les taxes de curació per sobre del 90%.

Com a tractament inicial, al nostre medi es recomana la teràpia quàdruple concomitant durant 14 dies. Una alternativa és la teràpia quàdruple amb bismut en el cas que la taxa de resistència conjunta (claritromicina i metronidazole) sigui superior al 15%.

En els que ha fallat un tractament previ, es suggereix un règim terapèutic alternatiu que usi una combinació d’antibiòtics diferent. En general, claritromicina i els antibiòtics usats prèviament s’haurien d’intentar evitar, si és possible.

En el cas de fallada de 3 règims terapèutics, s’hauria de valorar la determinació de la sensibilitat “in vitro” als antibiòtics per tal de guiar el tractament antibiòtic.

L’adherència al tractament és cabdal per obtenir bons resultats terapèutics.

La pauta amb rifabutina es reserva per a pacients amb més de 3 fallades a tractaments previs.

És important una supressió àcida potent per tal de maximitzar l’eficàcia dels antibiòtics.

No hi ha evidència clara del benefici d’afegir probiòtics al tractament. 
TRACTAMETS D’ELECCIÓ

PAUTA QUÀDRUPLE CONCOMITANT SENSE BISMUT

(IBP, CLA, AMO, MTZ) OCAM durant 14 dies.

Aquest tractament és el recomanat a totes les guies de pràctica clínica recents. En aquest cas s’ha estimat que la teràpia concomitant té una efectivitat entre el 86 i 92%, com demostren els resultats de diversos estudis des de l’any 2012 a Espanya.

 
dijous, 14 de desembre de 2017

dimecres, 22 de novembre de 2017

Antibiòtics per tot?...... no... per a tot NO!Presentació molt pràctica i de gran utilitat a la consulta clínica


Font original de:  Aduyán, sesiones clínicas de la UDM AFyC del Sector Zaragoza II


Idees Clau

1.- Per començar a parlar de l'ús adequat dels antibiòtics en el nostre mitjà, hem de tenir en compte una sèrie de conceptes, entre els quals es troben: utilitzar el seny, l' ús apropiat i l´ús racional.

2.- Una tercera part de les consultes d'atenció primària (AP) està relacionada amb les malalties infeccioses i una mica més de la meitat d'aquestes obeeix a infeccions del tracte respiratori.

3.- La major part de metges d'AP està d'acord en l'existència d'una sobreprescripció d'antibiòtics en moltes malalties infeccioses, però en general veu complicat canviar aquesta pràctica.

   Nova actualització 2017 de l´AHA. RCP Bàsica en adults i pediatriaTraducció no oficial dels articles de Circulation següents:Traducció realitzada per C. Alonso Blai. Coordinador Nacional del Programa de Formació SEMES-RCP de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències.

Via ZONA DE SALUD DE OFRA BLOG DOCENTE DEL CENTRO DE SALUD OFRA DELICIAS-MIRAMAR.  Elena Plaza Moreno

dimarts, 14 de novembre de 2017

Canvis en el tractament d'elecció de la infecció urinària?

Articulo original de Vicenç Falcó Ferrer en el Blog de la Guia Terapéutica. Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Vall d’Hebron. Universidad Autónoma. Barcelona. Consultor de la Guía Terapéutica de la semFYC.

Recientemente han surgido dudas sobre algunas de las propuestas de tratamiento que recomienda la Guía Terapéutica de la semFYC para la infección urinaria:
 • ¿Es correcta la dosis de amoxicilina/ácido clavulánico 875/125 en el tratamiento empírico de la pielonefritis aguda (sin factores de riesgo)?
 • El tratamiento de elección de la infección de orina, ¿debería incluir cefalosporinas de 3ª generación (cefixima, ceftriaxona)?
 • El abordaje empírico del tratamiento de la prostatitis aguda, ¿debería incluir la amoxicilina/ácido clavulánico?

En conclusión y respondiendo las preguntas iniciales:

 • Amoxicilina/ácido clavulánico no sería el antibiótico de elección en el tratamiento empírico de la pielonefritis aguda (sin factores de riesgo). En este caso, en Atención Primaria, la propuesta de cefuroxima parece una buena opción teniendo en cuenta las resistencias actuales.
 • El abordaje empírico del tratamiento de la prostatitis aguda no debería incluir amoxicilina/ácido clavulánico ni cefalosporinas. El ciprofloxacino sería de primera elección.
Respuesta
El tratamiento antibiótico de las infecciones urinarias es un tema complejo por varias razones:
 1. La epidemiología de las resistencias se ve determinada por las circunstancias locales que hace que estas cambien según el lugar geográfico.
 2. Las resistencias van evolucionando y las propuestas de hace 5 años pueden que no sean válidas hoy. La propuesta de la dosis de amoxicilina de 875 mg/8 h estaba basada en que se encontraban con mayor frecuencia casos deEscherichia coli con concentraciones mínimas inhibitorias aumentadas que condicionaban un fracaso terapéutico, aunque no había estudios que demostrasen que es mejor 875 mg/8 h que 500 mg/8 h,. Por lo que en un estudio de pacientes con cistitis no complicada cuyo objetivo era identificar la etiología y evaluar la sensibilidad de los gérmenes aislados1, se pudo observar que el porcentaje de cepas de E. coli sensible a amoxicilina/ácido clavulánico era del 80% (menor que con los otros antibióticos).
 3. En el caso particular de las infecciones urinarias, especialmente las leves que son las que se tratan a nivel de Atención Primaria, muchas se solucionan aunque se prescriba un antibiótico al que el microorganismo es resistente, tal vez porque las concentraciones en orina son tan elevadas que superan los umbrales de resistencia.
El problema que puede encontrarse, más que la falta de respuesta inicial, es la aparición de recidivas cuando el antibiótico no es suficientemente efectivo. Por estos motivos a veces es difícil establecer recomendaciones rígidas.
Un estudio2 de todos los casos de pielonefritis que acudieron a un hospital durante el año 2014, realizado con el objetivo de ver cómo es el patrón actual de resistencias y la influencia del tratamiento en la evolución de los pacientes, mostró los resultados que se ilustran en la tabla 1, unos datos que son preocupantes.
Como puede verse, en las pielonefritis los porcentajes de resistencia de E. Coli a amoxicilina/ácido clavulánico son elevados (el 22% de resistencias en las pielonefritis comunitarias y hasta el 53% en las asociadas a cuidados sanitarios). Por esta razón, en 2013 se apuntaba que era mejor la dosis de 875/125. Los datos de otros estudios3,4 muestran un porcentaje de resistencias a amoxicilina/ácido clavulánico del 25% y a ciprofloxacino del 15%.  Por todo ello, con los datos actuales, es cuestionable que amoxicilina/ácido clavulánico continúe siendo una opción válida como tratamiento empírico, de ahí que ya existen protocolos que recomiendan las cefalosporinas. En las pielonefritis comunitarias el porcentaje de resistencias a cefuroxima es del 7% y para ceftriaxona del 4%. Ahora mismo, en el grupo de infecciones urinarias de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas hay un debate sobre si es mejor las cefalosporinas de 2ª generación (cefuroxima) o la de 3ª generación (cefotaxima o ceftriaxona). Hay centros que se decantan por cefuroxima pero otros lo hacen por las cefalosporinas de 3ª generación. En cuanto a las prostatitis, los betalactámicos NO deben ser fármacos de elección (ni amoxicilina/ácido clavulánico ni cefalosporinas) por razón de su penetrabilidad ya que en el caso de la prostatitis, a parte del tema de la sensibilidad a los antibióticos, hay que tener en cuenta que el tejido prostático es un medio ácido donde los betalactámicos penetran con dificultad. En este medio, tanto las quinolonas como el cotrimoxazol (en este caso una vez se demuestre en el antibiograma su sensibilidad) tienen una mejor penetración en el tejido prostático y, por estas razones farmacocinéticas, parecen más adecuados para tratar prostatitis5,6. En definitiva, el tratamiento empírico de las infecciones urinarias es un tema difícil, que va cambiando en la medida que se modifican los patrones de resistencia de los bacilos gram negativos, el gran problema de hoy en día  por lo que respecta a la terapia antimicrobiana.


  Bibliografía
  1. Palou J, Pigrau C, Molina I, Ledesma J, Angulo J. Etiología y sensibilidad de los uropatógenos identificados en infecciones urinarias bajas no complicadas de la mujer (Estudio ARESC): implicaciones en la terapia empírica. Med Clin (Barc). 2011; 136(1): 1–7.
  2. Bosch-Nicolau P, Falcó V, Vinader B, Andreu A, Len O, Almirante B, et al. Risk factors that influence the empirical treatment of patients with acute pyelonephritis: a cohort study. Antimicrob Agents Chemother. 2017 Oct 2. [Accepted manuscript posted online] doi:1128/AAC.01317-17.
  3. Seitz M, Stief C, Waidelich R. Local epidemiology and resistance profiles in acute uncomplicated cystitis (AUC) in women: a prospective cohort study in an urban urological ambulatory setting. BMC Infectious Diseases. 2017; 17: 685.
  4. Aguilar M, Grenzner E. Infecciones urinarias L’Hospitalet de Llobregat. Perfil de sensibilitat antibiòtica dels uropatògens al laboratori clínic l’Hospitalet: anys 2013 i 2014. El Laboratori Informa.
  5. Lipsky B, Hoey C. Treatment of Bacterial Prostatitis. Clinical Infectious Disease. 2010; 50: 1641-52.
  6. Sharp V, Takacs E, Powell C. Prostatitis: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician2010;82(4): 397-406.

  Noves Guies HTA 2017 ACC/AHA

  La hipertensió es defineix a partir de 130/80 mmHG i la pre-hipertensió desapareix.
  Amb aquestes guies serien hipertensos mes de la meitat de la població!  dijous, 26 d’octubre de 2017

  Símptomes psicològics i conductuals de la demència de la subjecció química al correcte maneig


  Darrer Boletín de información farmacoterapéutica de Navarra
  Drs. Javier Olazarán i Ruben Muñiz
  Servicio de Neurología, HGU Gregorio Marañón  Idees Clau
  1.- Els psicofàrmac, especialment neurolèptics i benzodiacepines, es prescriuen
  amb molta freqüència en els ancians amb demència, amb un balanç de risc-benefici inadmissible. 
  2.- Els professionals, els familiars i ja algunes administracions han cridat l'atenció enfront de l'ús inadequat d'aquests fàrmacs (subjecció química). 
  3.- El tractament farmacològic dels símptomes psicològics i conductuals de la demència ha de sustentar-se en un diagnòstic sindrómic neuropsiquiàtric i ha de realitzar-se en el context d'unes cures òptimes. 
  4.- Els fàrmacs de primera elecció són els antidepressius (per a la depressió, ansietat i impulsivitat), els neurolèptics atípics (per a la síndrome psicòtic) i les benzodiacepines de vida mitjana curta (per a l'alteració del somni). 
  5.- Els criteris CHROME (CHemical Restraints avOidance MEthodology) ofereixen una metodologia auditable per a l'eliminació de les subjeccions químiques i per a una prescripció de psicofàrmacs de qualitat.
    


  http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/55F33613-95EC-47C0-818D-505DF20C7734/394541/Bit_v25n3.pdf  dimecres, 25 d’octubre de 2017

  Com millorar el maneig de l'espatlla dolorosa des d'Atenció Primària?

  Excel·lent entrada dels nostres companys del Servei Basc de Salut en Sesiones Alza
   

  Còpia sencera del contingut ja que és de gran utilitat a la consulta d'AP.   
  EL HD puede afectar a un 47 % de la población general. La prevalencia en atención primaria se estima entre el 7 y 26 %. En nuestro medio suponen 1000 interconsulta al año al servicio de RH y hasta el 9 % de los pacientes en lista de espera en dicho servicio.

  Ante un hombro doloroso lo primero es valorar los antecedentes de traumatismos y las causas de dolor referido potencialmente graves (tumores,infecciones,etc)

  Una vez descartados ambos supuestos nos quedamos conlas causas comunes periarticulares y articulares

   

  La sesión ha incluido dos presentaciones.En la primera Iván Carbajo jefe de servicio de RH ha realizado un repaso a la etiología, exploración y evaluación del tratamiento del HD. 
  Básicamante el tratamiento del HD puede incluir el reposo relativo los AINES en la fase aguda (1ª y 2ª semana), la infiltración con corticoides en las primeras 8 semanas y sobre todo los ejercicios específicos del hombro que son el tratamiento de elección
  Todo el contenido de la sesión se basa en guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas recientes y de calidad:  
  • Diercks R, Bron C, Dorrestijn O, Meskers C, Naber R, de Ruiter T, et al. Guideline for diagnosis and treatment of subacromial pain syndrome: a multidisciplinary review by the Dutch Orthopaedic Association. Acta Orthop.  2014;85(3):314-22. (Texto completo)  
  • Steuri R, Sattelmayer M, Elsig S, Kolly C, Tal A, Taeymans J, et al. Effectiveness of conservative interventions including exercise, manual therapy and medical management in adults with shoulder impingement: a systematic review and meta-analysis of RCTs. Br J Sports Med. 22 de julio de 2017;bjsports-2016-096515 (Texto completo
  • Dong W, Goost H, Lin X-B, Burger C, Paul C, Wang Z-L, et al. Treatments for shoulder impingement syndrome: a PRISMA systematic review and network meta-analysis. Medicine (Baltimore). marzo de 2015;94(10):e510. (Texto completo
  https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQfcL_5G5rHU7bGiOaetcvvoKrcUVRuhrC_JOSKsmxJ2wBzRSk6AcMnVgyWQ-Mwc8ou3wUkDawZ5BOC/embed?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.p3

  En la  segunda presentación Belén Ubierna, fisioterapeuta del servicio de RH. nos ha presentado la información y consejos para pacientes en base  a la Guia elaborada por su servicio y disponible en la intranet de la OSI Donostia (para acceder desde fuera de la red de Osakidetza pulsar en la imagen)

  https://www.dropbox.com/s/x2t1tnz8hwcq0d9/Folleto%20HombroDolorosoC.pdf?dl=0
  Pulsar en la imagen

  La aportación novedosa de la guía es a la realización de ejercicios para el hombro en grupo.

  La sesión también ha servido para aclarar algunos aspectos sobre la derivación y flujos de pacientes.  https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vT_kG1skrVbyH75EYUcXd3jRqV7U2Fq0nSF3s3C_84WvB-vsNPqSvgZH1Mtc51qbfnGItcq6W63LGQ-/embed?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.p44

  divendres, 13 d’octubre de 2017

  Ús d’antipsicòtics i accidents cerebrals vasculars: Correm el risc?


  Per Sami Loutfi, Metge Geriatra. Vocal de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia 


  El passat mes d’Agost, la revista JAMDA, publicava un article, en el què es parla dels efectes dels antipsicòtics, especialment dels de nova generació i la seva implicació en events cerebrovasculars.
  Com es sabut, desde la introducció dels antipsicòtics de segona generació (atípics), s’ha documentat un major risc d’events vasculars associats. Aquest major risc s’ha assenyalat especialment en els nous antipsicòtics en relació a l’augment d’events cerebrovasculars en pacients grans amb demència. Les causes no són clares; entre elles s’han assenyalat les arritmies per augment de l’intèrval QT, alteracions electrolítiques així com també l’ús concomitant de fàrmacs que allarguen el QT i història familiar de malalties cardíaques.
  Els pacients amb demència, adicionalment a les alteracions cognitives pròpies de la malaltia, freqüentment tenen alteracions en la esfera psicològica i conductual, amb el què es coneix com a simptomes psicològics i conductuals associats a la demència (SPCD). Entre ells, destaquen la depressió, ansietat, apatia, agitació, alteracions en el ritme de la son i del menjar, entre d’altres. Aquests simptomes, són altament estressants pels propis pacients, però també per tots els seus cuidadors. Tanmateix, s’associen a una més ràpida institucionalització, augment de la morbimortalitat i augment dels costos sanitaris.
  Per altra banda, la seva prevalència és variable segons la població estudiada però és sempre elevada, així com també segons el tipus de demència, essent la demència frontotemporal i la de cossos de Lewy, les més implicades.

  Justament, en el mateix numero de la revista, Hsu et al. , realitzen una revisió sistemàtica i un meta-anàlisi observacional sobre el risc cerebrovascular dels antipsicòtics. Els autors, porten a terme una revisió de la literatura desde 1970 fins l’Octubre de 2016, triant finalment 10 estudis observacionals, amb un total de 18.0000 pacients amb tractament antipsicòtic i uns 17.000 events cerebrovasculars. Les seves conclusions van ser que els antipsicòtics de primera generació eren els què justament més augmentaven el risc d’event cerebrovascular en comparació amb els de segona generació. Però quan van acotar l’estudi a pacients amb demència, l’ús de qualsevol tipus d’antipsicòtic, s’associà a un menor risc d’accidents cerebrovasculars (OR 1.17,95 %, intèrval de confiança de 1.08 - 1.26).
  Aquestes conclusions són rellevants, perquè tot i que el risc d’un event hi és, l´ús d’antipsicòtics és fonamental pel maneig dels SPCD. I és que tot i que les mesures no famacològiques són importants, aquestes necessiten de personal entrenat, temps i inversions a llarg plaç. Mesures totes elles difícils de portar a terme en el dia a dia en moments amb recursos limitats; per aquests motius, l’autor considera que el tractament farmacològic seguirà sent un tractament de primera magnitud per atenuar els efectes dels simptomes psicològics i conductuals associats a la demència.
  Com a conclusió, i a la pregunta de si podem acceptar l’increment moderat dels risc d’accidents cerebrovasculars amb l’us dels antipsicòtics, l’autor respon que sí, tenint en compte els beneficis, triant com d’elecció els de segona generació, realitzant sempre una valoració acurada del pacient i l’entorn familiar així com de les necessitats globals que tinguin.
  Crec que l’autor, amb el recolzament del meta-anàlisi obervacional esmentat, ens aporta més evidència en l’ús dels antipsicòtics en pacients amb demència i en raona un ús adequat.
  Us deixo la referència de l'article: Antipsychotics and Cerebrovascular Accidents: Taking or Not the Risk? Pantoni,Leonardo. Journal of the American Medical Directors Association,Volume 18,Issue 8, 651-652.